วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เทคโนโลยีสมัยใหม่

เทคโนโลยีสมัยใหม่

โดย น.ส. สาวิณี  รอดเริงรื่น  ม.5/2  เลขที่  2


1. Oho-idea สำหรับแนวคิดแปลกใหม่น่าสนใจของเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือในอนาคตหรือ Concept Phone ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตล้ำสมัย ฟังก์ชั่นการทำงานหลากหลาย ไม่ยึดติดกับรูปร่างลักษณะแบบ เดิมๆ ของโทรศัพท์มือถือในปัจจุบัน มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น ตอบ สนองผู้ ใช้งานและเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในอนาคต
แนวคิดมือถือโทรศัพท์มือถือบอก สภาพดินฟ้าอากาศ (Weather Cell Phone Concept) มีแนวคิดและจุดเด่นตรงตัวเครื่องทำจากวัสดุ โปร่งใส ขนาดบางเฉียบ หน้าจอสามารถแสดงผลได้เต็มพื้นที่ตัวเครื่อง  ใช้ระบบสัมผัสในการควบคุมการทำงาน สามารถตรวจวัดสภาพอากาศในปัจจุบันแล้วแสดงผลบนตัวเครื่องได้ อย่างเช่น อากาศปลอดโปร่ง     หน้าจอจะใสแจ๋ว หากฝนตกตัวเครื่องก็จะมีหยดน้ำฝนเกาะอยู่ และถ้ามีหิมะตกหน้าจอก็จะเป็นฝ้าด้วยไอความเย็นของหิมะ และหากต้องการ โทรออกหรือเขียนข้อความ เพียงแค่ใช้ปากเป่าลมไปยังหน้าจอ         ก็สามารถเขียนตัวอักษรหรือวาดรูปต่างๆ ลงไปได้เลย
2. Mobile script Concept : แนวคิดหน้าจอระบบสัมผัส ที่สามารถดึงเข้า-ออก

โดยแนวคิดโทรศัพท์มือ ถือร่วมสมัย เพื่อต้องการความคล่องตัวในการใช้งาน ด้วยหน้าจอระบบสัมผัสขนาดใหญ่ 9.5 นิ้วที่สามารถดึงเข้า- ออกจากตัวเครื่องด้านข้างได้ หรือที่เรียกว่า"Script Concept" ซึ่ง      เหมือนวิธีการส่งสาร จดหมายสมัยโบราณ ที่ส่งเป็นลักษณะม้วน        กระดาษ นับว่าเป็นแนวคิดที่ดี ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในสมัยใหม่ ได้ดีทีเดียว

ผลงานการออกแบบของ Aleksander Mukomelov

3.  
แนวคิดมือถือโทรศัพท์มือถือที่ต้องการเป็นมากกว่ามือถือธรรมดา เป็นแนวคิดสมาร์ทโฟนขนาดบางเฉียบ ติดโปรเจคเตอร์หรือเครื่องฉายภาพ (Projector Concept) ไว้ตรงกลางของตัวเครื่องรอยต่อระหว่างจอแสดง ผลที่สามารถหมุนขึ้นได้กับแผงปุ่มกด ผู้ใช้สามารถส่งภาพในโทรศัพท์ออกไปยังฉากหรือผนังเพื่อรับชมภาพในขนาดใหญ่ ได้
ผลงานการออกแบบของ Stefano Casanova 4.Pen Cell Phone Concept แนวคิดโทรศัพท์มือถือรูปทรงปากกา  
แนวคิดโทรศัพท์มือถือรูปทรงปากกา ความยาว 8.7 นิ้ว ปุ่มกดตัวเลข 
1-9 เรียงจากหัวปากกาไปด้านบน ถัดไปเป็นจอแสดงผล รองรับ
การ์ดหน่วยความจำภายนอก MicroSD ภายในประกอบด้วยฟังก์ชั่นพื้น
ฐานเหมือนโทรศัพท์ทั่วไป เพียงแต่ว่าง่ายต่อการพกพาสะดวกกว่า

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนตัว


ชื่อ นางสาวชนาพา  สืบพันธ์โกย
ชื่อเล่น กุ๊กไก่
คบ.2การประถมศึกษา  หมู่1
รหัสนักศึกษา 554188030
ภูมิลำเนา  นครปฐม


ชื่อ นางสาวศิริพร  ลายคล้ายดอก
ชื่อเล่น เอื้อง
 คบ.2การประถมศึกษา  หมู่1
รหัสนักศึกษา  554188136
ภูมิลำเนา  ราชบุรี