วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนตัว


ชื่อ นางสาวชนาพา  สืบพันธ์โกย
ชื่อเล่น กุ๊กไก่
คบ.2การประถมศึกษา  หมู่1
รหัสนักศึกษา 554188030
ภูมิลำเนา  นครปฐม


ชื่อ นางสาวศิริพร  ลายคล้ายดอก
ชื่อเล่น เอื้อง
 คบ.2การประถมศึกษา  หมู่1
รหัสนักศึกษา  554188136
ภูมิลำเนา  ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น